Hạt Giống Bí Đỏ Sáp – Gói 50 Gram

16.000VND60.000VND

  • Số hạt/gói: 1 gram
  • Tỷ lệ nẩy mầm: >90%
  • Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • Nhiệt độ ST: 10 – 30 độ
  • Thời gian thu hoạch: 70 ngày
Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)