Chính Sách Khuyến Mãi

CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI

1. Chính sách quà tặng:

  • Sản phẩm vẫn còn hạn sử dụng
  • Quà tặng có giới hạn số lượng và thời gian xác định: Khi hết quà tặng hoặc hết thời gian quy định thì quà tặng hết hiệu lực.
  • Miễn phí không thu tiền: Tất cả các sản phẩm gắn nhãn miễn phí thì chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào trừ chi phí vận chuyển quà tặng.
  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền hoặc các sản phẩm khác.
  • Mỗi tài khoản (số điện thoại, địa chỉ) chỉ nhận được 1 loại quà tặng duy nhất. Nếu chúng tôi nhận thấy có sự gian lận câu kết dùng nhiều số điện thoại để đăng ký lấy nhiều quà tặng cho một người thì chúng tôi có quyền từ chối phục vụ.

2. Chính sách khuyến mãi:

  • Hàng hóa khuyến mãi có số lượng hạn chế.
  • Thời gian khuyến mãi xác định, sau thời gian này thì khuyến mãi sẽ hết hiệu lực.
  • Miễn phí không thu tiền: Tất cả các sản phẩm gắn nhãn khuyến mãi thì chúng tôi không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoại trừ phí vận chuyển quà khuyến mãi.